หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
คู่มือประชาชน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ท้องถิ่นพัฒนา การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง"
วิสัยทัศน์ บ้านนา
นายบัวลอย ปานจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
 
พันธกิจ
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของทางราชการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน

พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาของท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน

ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนภาคการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

ส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างกระจายรายได้ตามแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชผล

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรองรับการบริการในชุมชน

เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินชีวิตตามแนวทางสันติสุข ให้เกิดขึ้นในชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
และระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ
ประเพณีท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-207-0762
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10