หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

Office Of Banna Subdistrict Administrative Organization
วัดศรีสำราญ (วัดนามอญ) ศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบ้านนา

Center of religious mind
"ท้องถิ่นพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.บ้านนา
การศึกษาในตำบลบ้านนา

Education
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านนา

Banna Tambon Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านนา จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
.................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 349 
   
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเลา หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา ตามรายละเอียดแบบแปลนท [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมัย หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๒) ตำบลบ้านนา รายละเอียดต [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองป่าแดง (ฝั่งขาว) หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๓) ตำบลบ้ [ 15 ต.ค. 2564 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 


-VDO วีดิทัศน์- [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 173 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาดวล หมู่ที่ 4 (จำนวน 3 จุด) ตำบลบ้านนา [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายคลองป่าแดง(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 4 ต.บ้านนา [ 19 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงผิวถนนดินลูกรังสายคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ต.บ้านน [ 19 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่ว [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะพังงามเชื่อมคลองป่าแดง (ช่วงท [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองป่าแดง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
   
 
ติดตามผลการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2491  [ 27 ต.ค. 2564 ]
แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ กค. มท 0803.3/ว2492  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว2485  [ 27 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2483 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18614-18636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2484  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว2479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
หนังสือการ์ตูน เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ โรงเรียนปลายทางกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2473  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กพส. มท 0810.4/ว2477  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR_แนบ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การแจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2472  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว132  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6089  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2466  [ 25 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 25 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2460  [ 25 ต.ค. 2564 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461  [ 25 ต.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
   
 
   
 
สท0023.5/ว1755 แจ้งแบบการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [ แนบ1 ]  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1754 แจ้งแบบการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [ แนบ1 ]  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.2/ว1752 สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว1747 การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนากำลังคน และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ผ่านระบบ Zoom  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.3/9802 การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว4670 การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว4669 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. 2563-2565  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว4668 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว4667 กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.2/ว4640 การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.4/ว4666 การส่งคืนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่เหลือจ่าย  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1746 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักเรียนอายุ ๑๒ - ๑๘ ปี ของจังหวัดสุโขทัยเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ รอบที่ ๔  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/9763 (ทม.สวรรคโลก) การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว4656 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564)  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.2/1745 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1744 รายงานผลการดำเนินงาน e - Plan เดือนกันยายน 2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.4/ว1728 ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.4/ว4636 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.4/ว1729 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.4/ว4639 การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
   
 
   
 
อบต.คลองมะพลับ การเข้าร่วมรับประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่มีผลการประเมิน [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าฉนวน [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศ [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เมืองบางขลัง รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 256 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีคีรีมาศ อบต.ศรีคีรีมาศร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีคีรีมาศ อบต.ศรีคีรีมาศ เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่มีผลก [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งยางเมือง ประกาศ เรื่อง แจ้งการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีนคร ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 คุณวรรณา ต๊ะแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม แล [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดส [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเลือกตั้งสมาชิกและนายกอง [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลการดำเนินการและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้ [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม แบบประเมินความพึงพอใจ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 120  ตอบ 0  
ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการต้องทำอย่างไรบ้าง (25 มิ.ย. 2563)    อ่าน 87  ตอบ 1  
ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการต้องทำอย่างไรบ้าง (25 มิ.ย. 2563)    อ่าน 89  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

วัดศรีสำราญ (วัดนามอญ)
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพ
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการให้บริการทาง Internet
   
 
สายตรงปลัด
โทร 098-564-6265
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-010-106
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10