หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ที่ตั้ง
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง 9 กิโลเมตร เนื้อที่ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร (5,625 ไร่)
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,600 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,238 คน คิดเป็นร้อยละ 41.62

หญิง  จำนวน 1,362 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 928 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 288.89 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวัดเกาะ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองตาล
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านซ่าน
 
ตำบลวัดเกาะ
ตำบลบ้านซ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ตำบลคลองตาล
ตำบลวังทอง
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านศาลเจ้าแม่ 278 270 548 181
2 บ้านวังตาเย 157 216 373 143
3 บ้านคลองตาเป้า 251 274 525 175
4 บ้านคลองยายสาย 166 198 364 154
5 บ้านไกรใหม่ 165 156 321 122
6 บ้านตะพังงาม 221 248 469 153
รวม 1,238 1,362 2,600 928
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-010-106
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10