หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
สท0023.3/ว538 ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว541 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว539 การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว226 การจัดกิจกรรม จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว531 ขอส่งข้อมูลระดับกักเก็บน้ำ ขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่ง และทุ่งบางระกำ  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว217 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนวัตกรรมสานอาชีพชั้นสูง  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว218 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคั  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว216 การคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.5/ว210 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย e-Withholding Tax สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.5/ว209 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1379
 
"ท้องถิ่นพัฒนา การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง"
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-010-106
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10