หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
สท0023.3/ว559 การจัดกิจกรรมประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  [ 12 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว223 ชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Competency Test : LCT  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว535 แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว536 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2563  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว542 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.5/ว543 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว225 ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว224 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว534 การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว537 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1379
 
"ท้องถิ่นพัฒนา การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง"
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-010-106
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10