หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
วัดศรีสำราญ (วัดนามอญ)
  
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2558
   
 
สท0023.3/ว967 แนวทางการปฏิบัติงานและการขอรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 15 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว2537 รายงานผลการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562  [ 15 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว968 ขอส่งชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. Automated QA สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด  [ 15 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว2508 การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น  [ 15 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว950 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562  [ 15 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว2516 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  [ 15 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว2518 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว958 1-แจ้งขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อผส.  [ 15 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว958 2-แจ้งขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อผส.  [ 15 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว957 ส่งเงินคืนงบประมาณกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 15 ก.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1268
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ 055-010-106   โทรสาร 055-010-106
จำนวนผู้เข้าชม 2,127,644 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com