หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.5/ว1755 แจ้งแบบการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [ เอกสาร1 ]  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว1754 แจ้งแบบการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [ เอกสาร1 ]  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
สท0023.2/ว1752 สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว1747 การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนากำลังคน และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ผ่านระบบ Zoom  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
สท0023.3/9802 การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว4670 การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว4669 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. 2563-2565  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว4668 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว4667 กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
สท0023.2/ว4640 การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,698
 
"ท้องถิ่นพัฒนา การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง"
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-010-106
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10