หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสิงห์โต หมู่ที่ ๕ ขนาด ๑.๘๐ เมตร x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง รายละเอียดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมริมตลิ่งแม่น้ำยม หมู่ที่ ๕ งานดินถม ๕๒๖.๕๐ ลบ.ม. ,งานทางลูกรัง ๑๐ ลบ.ม., ลงไม้ยูคา ๕๙๔ ท่อน ตาข่ายพลาสติก ๖ ม้วน รายละเอียดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสิงห์โต หมู่ที่ ๕ ขนาด ๑.๘๐ เมตร x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง รายละเอียดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง รายละเอียดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง เปิดภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนา รวม ๕๔ คน ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รวม ๑๐๒ วัน รวมเป็นนม ๕,๕๐๘ ถุง ดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง) ยี่ห้อ 3 M ขนาดหน้ากว้าง 55 มม. X 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน เพื่อติดสะท้อนแสงของรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-1403 สุโขทัย รหัส 003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำรวย หมู่ที่ ๖ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังสำนักสงฆ์ตะพังงาม หมู่ที่ ๖ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๗๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2