หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๗-๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่องเพื่อให้ใช้งานได้ปกติและมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ) เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านเอกสารของทางราชการ และงานต่างๆภายในของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ อีกทั้งแบคทีเรียอื่นๆในการควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ อีกทั้งแบคทีเรียอื่นๆในการควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ อีกทั้งแบคทีเรียอื่นๆในการควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ) เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านเอกสารของทางราชการ และงานต่างๆภายในของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๒ รายการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านนาทิ้งขยะลงถังขยะ สะดวกในการจัดเก็บเพื่อนำไปทิ้งต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นท์ Canon, TP-LINK และ หมึกเครื่องแฟกซ์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อไว้ใช้งานด้านต่างๆของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ช่วงปิดภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนา รวม ๕๒ คน จำนวน ๒๕ วัน รายละเอียดตามร่างขอบเขตดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดสำนักงานและใช้ทดแทนของเก่าที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
"ท้องถิ่นพัฒนา การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง"
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-207-0762
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10